Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna

logo-exhibitor

Opis
MAZURY ZACHODNIE
Atrakcyjny turystycznie subregion na zachodzie Warmii i Mazur. To także kandydat do silnej turystycznej marki i popularnej destynacji. Ostróda i Iława – to centra obszaru połączone szlakiem Kanału Elbląskiego, którego urządzenia hydrotechniczne, a szczególnie pochylnie – stanowią zabytek światowej klasy. Makieta jednej z tych pochylni jest atrakcją stoika, a jego ofertą są pobyty na Mazurach Zachodnich ze zwiedzaniem pól Grunwaldu oraz rejsami turystycznymi po tym wyjątkowym kanale, po którym pływają obecnie statki turystyczne oraz cała rzesza indywidualnych wodniaków.
Stoisko gości także swych czeskich partnerów z Usteckiego Kraju.