Województwo Warmińsko-Mazurskie

logo-exhibitor

Opis
Warmia i Mazury to region, który łączy w sobie niezwykłe walory przyrodnicze z bogactwem pamiątek burzliwej historii oraz nowoczesną infrastrukturą noclegową, żeglarską i rekreacyjną. Warmia i Mazury najbardziej słyną z bogatej sieci wodnej, kompleksów leśnych i tysięcy jezior. Bogata i skomplikowana historia Warmii, Mazur i Powiśla pozostawiła po sobie wiele materialnych pamiątek. Są wśród nich wczesnośredniowieczne grodziska pruskie, gotyckie zamki i kościoły, pałace i dwory ziemiańskie, świątynie barokowe i neogotyckie, kompleksy schronów z czasów I i II wojny światowej, zabytki techniki i inżynierii z Kanałem Elbląskim i jego infrastrukturą na czele.