SŁOWACJA – NARODOWE CENTRUM TURYSTYKI SŁOWACKIEJ W POLSCE

logo-exhibitor

Opis
NARODOWE CENTRUM TURYSTYKI SŁOWACKIEJ W POLSCE to rządowa organizacja, która od 1 stycznia 2017 roku bezpośrednio podlega pod Departament Turystyki w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Republiki Słowackiej.
Głównym zadaniem Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej w Polsce jest promocję Słowacji w dziedzinie turystyki. Działalność placówki polega przede wszystkim na:
– informowaniu polskich turystów, dziennikarzy, blogerów, biura podróży, tour operatorów i szerokiej polskiej publiczności o walorach turystycznych Słowacji,
– współpracy przy tworzeniu i poszerzaniu ofert turystycznych o Słowacji w katalogach polskich biur podróży i tour operatorów,
– współpracy z masmediami poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz pobytów studyjnych na Słowacji,
– współpracy z polskimi portalami internetowymi,
– aktywnym udziale w najważniejszych targach turystycznych w Polsce,
– na informowaniu branży turystycznej i polskich firm o możliwościach organizacji MICE pobytów na Słowacji.