Polska Organizacja Turystyczna

logo-exhibitor

Opis
Polska Organizacja Turystyczna jest agencją rządową wpierającą podmioty, które zajmują się turystyką. Naszym celem jest promowanie Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów, nowoczesnego, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami. Działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej prowadzimy zarówno w kraju jak i za granicą. Organizujemy stoiska narodowe, na największych krajowych i zagranicznych targach turystycznych, na których wystawcami są przedstawiciele branży i samorządów. Promujemy turystykę aktywną, biznesową, uzdrowiskową, pokazujemy walory turystyczne miast i regionów, w tym zabytki UNESCO, a także inne ciekawostki, które mogą zainteresować potencjalnych turystów.