Urząd Miasta i Gminy w Opatowie 2018-10-04T15:39:22+00:00
11838344_pobrane.jpg
11838344_pobrane.jpg
140 (1).jpg
140.jpg

Opatów jedno z najstarszych miast Polski – prawa miejskie nadane w 1282 r. z najcenniejszym zabytkiem architektury romańskiej Kolegiatą p.w. św. Marcina, klasztorem i kościołem oo. Bernardynów, pozostałością XVI w. murów obronnych z zachowaną Bramą Warszawską oraz unikatową Podziemną Trasą Turystyczną powstałą na bazie XV-XVI w. piwnic kupieckich.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Opatowa.

Opis firmy po angielsku / Company data in english

Opatow is one of the oldest Polish cities – the city rights granted in 1282. Of the most valuable monument of Romanesque architecture Collegiate Church St. Martin, the monastery and church oo. Bernardine, the remains of the sixteenth century. Ramparts of the preserved gate Warsaw and a unique underground tourist route created based on the XV-XVI century

Ulica i numer budynku
ul. Plac Obrońców Pokoju 34
Miejscowość
Opatów
Kod pocztowy
27-500
Umów się z wystawcą

Masz biuro podróży ?

Zarejestruj się na targi i odbierz zaproszenie
na największe targi turystyczne

ZAREJESTRUJ SIĘ