Public body Kaunas Regional Development Agency 2018-10-04T15:39:22+00:00
image001.jpg

CELE
Aktywnie uczestniczyć w tworzeniu i realizacji litewskiej narodowej polityki rozwoju regionalnego w celu promowania harmonijnego rozwoju regionu Kowna.
Promuj prywatną inicjatywę i partnerstwo z lokalnymi władzami.
Promuj lokalne i zagraniczne inwestycje w regionie Kowna i twórz pomocny obraz kompleksowego, efektywnego rozwoju regionalnego.
Promuj lokalną i międzynarodową współpracę międzyregionalną.
Aktywne uczestnictwo w działaniach związanych z rozwiązaniem i rozwojem problemów społeczno-gospodarczych w regionie.

Ulica i numer budynku
Laisves avenue 46
Miejscowość
Kaunas, Lithuania
Kod pocztowy
44-246
Umów się z wystawcą

Masz biuro podróży ?

Zarejestruj się na targi i odbierz zaproszenie
na największe targi turystyczne

ZAREJESTRUJ SIĘ