Polska Organizacja Turystyczna 2018-10-04T15:39:22+00:00
POT_LOGO_fontem.png

Polska Organizacja Turystyczna jest agencją rządową wpierającą podmioty, które zajmują się turystyką. Naszym celem jest promowanie Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów, nowoczesnego, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami. Działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej prowadzimy zarówno w kraju jak i za granicą. Organizujemy stoiska narodowe, na krajowych i zagranicznych targach turystycznych. Promujemy turystykę aktywną, biznesową, uzdrowiskową, pokazujemy walory turystyczne miast i regionów, w tym zabytki UNESCO.

Opis firmy po angielsku / Company data in english

The Polish Tourism Organisation is a government agency supporting entities operating in the tourist sector. Our aim is to promote Poland as a country attractive for tourists. We conduct our activities in the aspect of promotion and development of Polish tourism both on a national level, as well as abroad. We organise national booths during biggest domestic and foreign tourist fair. We promote active tourism, business travels, health resorts and we present tourist attractions of Polish cities and regions, including the monuments from UNESCO list.

Ulica i numer budynku
Chałubińskiego 8
Miejscowość
Warszawa
Kod pocztowy
00-613
Umów się z wystawcą

Masz biuro podróży ?

Zarejestruj się na targi i odbierz zaproszenie
na największe targi turystyczne

ZAREJESTRUJ SIĘ