Municipio de Braga 2018-10-04T15:39:22+00:00
BRAGA MUNICIPIO LOGO 1 COR-01.png
BRAGA MUNICIPIO LOGO 1 COR-01.png
Bom Jesus de Braga - LifeSabin1.jpg

Braga – Autentyczne Miasto
  Braga ma wiele ofert turystycznych, które są w stanie odpowiedzieć na wiele wymagań i zainteresowań. Jest to miasto o niezwykłej historii, znane do dziś jako miasto arcybiskupów lub znane jako portugalski Rzym, ze względu na wiarę swoich mieszkańców, ponieważ liczba jego religijnych manifestacji aż do dzisiaj jest najważniejszym wydarzeniem przepływu turystów, liczba kościołów i kapliczek rozrzuconych po całym mieście i otaczających je terenach, oprócz Katedry, Kościoła Bom Jesus i Sanktuarium w Sameiro, znajduje się ogromna ilość pięknych budynków religijnych.

Opis firmy po angielsku / Company data in english

Braga has a multitude of touristic offer that is able to respond to multiple demands and interests. It is a city with an unusual history, still known up to today as the city of the Archbishops or known as the Portuguese Rome, because of the faith of its people, for its number of religious manifestations up to today the Holy Week is the highlight of the tourist flow, the number of churches and shrines spread by the entire city and its surrounding territory besides the Cathedral, the Church of Bom Jesus and the Sanctuary of Sameiro there is a huge amount of beautiful religious buildings.

Ulica i numer budynku
Praça do Municipio
Miejscowość
Braga- Portugal 4700-435
Kod pocztowy
47-000
Umów się z wystawcą

Masz biuro podróży ?

Zarejestruj się na targi i odbierz zaproszenie
na największe targi turystyczne

ZAREJESTRUJ SIĘ