Kampus Eureka 2018-10-04T15:39:22+00:00
Kampus-Eureka-logo-120.jpg

To miejsce zabaw nauką: fizyką, chemią, biologią, historią. W naszym Kampusie eksperymentujemy, odtwarzamy doświadczenia wielkich naukowców, śledzimy dokonania wynalazców, bawimy się najnowszymi technologiami bądź odwiedzamy namioty rycerstwa.
Zapraszamy do Żarek na Jurze.

Opis firmy po angielsku / Company data in english

It is a place to play with science: physics, chemistry, biology, history. In our Campus we experiment, reconstruct the experiences of great scientists, follow the achievements of inventors, play with the latest technologies or visit knighthood tents.

Ulica i numer budynku
Leśna 19
Miejscowość
Żarki
Kod pocztowy
42-310
Umów się z wystawcą

Masz biuro podróży ?

Zarejestruj się na targi i odbierz zaproszenie
na największe targi turystyczne

ZAREJESTRUJ SIĘ