Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o./European Grouping of Territorial Cooperation TATRY Ltd. 2018-10-04T15:39:22+00:00
1.Logo Szlak wokół Tatr.jpg
1.Logo Szlak wokół Tatr.jpg
2. Logo EUWT TATRY.jpg
3. Logo Programu Interreg.jpg
4. Logo Euroregionu TATRY.jpg
5.Fot. Barbara Ogrodniczak.jpg
6. Fot. Barbara Ogrodniczak.jpg

Jeśli ktoś zastanawia się, jak połączyć aktywny wypoczynek z odkrywaniem nieznanych miejsc i unikatowych zabytków, podziwianiem wspaniałych krajobrazów, to zapraszamy na Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr, który podczas World Travel Show 2018 prezentowany jest przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY.Już dziś dzięki realizacji ponad 160 km ścieżek rowerowych z infrastrukturą dla rowerzystów mieszkańcy i turyści mogą zwiedzać polsko-słowackie pogranicze na rowerach, poznawać niezwykłe miejsca oraz unikatowe walory kulturowe tego obszaru.

Zakręć w Tatry!

Opis firmy po angielsku / Company data in english

If you wonder how to combine active recreation with discovering unknown places and unique heritage objects, admiration of wonderful landscapes, visit the Historical, Cultural and Natural Cycling Route around the Tatras, which is presented by The European Grouping of Territorial Cooperation TATRY during World Travel Show 2018. Now, with more than 160 km of cycling paths with infrastructure for cyclists, residents and tourists can explore the Polish-Slovak on bikes, see exceptional places and unique cultural attractions of the area.

Spin around the Tatras!

Ulica i numer budynku
Sobieskiego 2
Miejscowość
Nowy Targ
Kod pocztowy
34-400
Umów się z wystawcą

Masz biuro podróży ?

Zarejestruj się na targi i odbierz zaproszenie
na największe targi turystyczne

ZAREJESTRUJ SIĘ