Albania National Tourism Agency 2018-10-04T15:39:22+00:00
1525141_593705880794869_7180233008449966877_n.jpg

Albańska Narodowa Agencja Turystyki jest instytucją publiczną, która jest zależna od Ministerstwa Turystyki i Środowiska.
Głównym obowiązkiem A.N.T.A. jest promowanie Albanii, jako miejsca turystycznego w regionie, w Europie i na świecie.
A.N.T.A. wykorzystuje różne kanały komunikacji, takie jak organizowanie udziału kraju w niektórych targach turystycznych, promocja internetowa, podróże fam i prasy, B2B, zachęty i tak dalej.
Rozwój branży turystycznej w tym kraju wymaga odpowiednich działań marketingowych i promocyjnych, w których ważną rolę odgrywa Albańska Narodowa Agencja Turystyki.

Opis firmy po angielsku / Company data in english

The Albanian National Tourism Agency is a public institution, which is dependent by the Ministry of Tourism.
The main duty of A.N.T.A. is to promote Albania, as a tourist destination in the region, Europe and worldwide.
A.N.T.A. uses a different channels of communications such as organizing the participation of the country in certain travel fairs, on-line promotion, fam and press trips, B2B, incentives and so on.
The growing of tourism industry into the country requires a relevant marketing and promotion actions, for which the Albanian National Tourism Agency has an important role.

Ulica i numer budynku
Bulevardi Gjergj Fishta, Pallati Shallvaret A12 Tirana, Albania
Miejscowość
Tirane
Kod pocztowy
10-100
Umów się z wystawcą

Masz biuro podróży ?

Zarejestruj się na targi i odbierz zaproszenie
na największe targi turystyczne

ZAREJESTRUJ SIĘ