Harmonogramy Sal Konferencyjnych 2018-10-18T09:35:05+00:00

HARMONOGRAMY SAL KONFERENCYJNYCH

* Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania bądź zmian w liście gości z przyczyn niezależnych od niego.