12:00-12:30 Uroczyste Otwarcie Targów
12:45-13:15 Aleksander Doba
13:15 – 13:24 Gala Wystawców Warszawski Salon Jachtowy
13:24 – 13:27 Gala wręczenia nagród „Vetus Innowacje”
13:27 – 13:36 Gala wręczenia nagród Camper Caravan Show
13:36-13:45 Gala Wystawców World Travel Show
13:45-14:00 Gala wręczenia nagród “Róża Kolumba” – Wiadomości Turystyczne
14:00-14:30 Wojciech Cejrowski
14:30-14:45 Wręczenie nagród Polskiej Organizacji Turystycznej – Konkurs Na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce – XIII edycja
14:45-15:00 Gala wręczenia nagród w plebiscycie “ 7 Cudów Polski SPA & Wellness”
15:00-15:20 Wojciech Cejrowski
15:20-15:40 Adam Gąsior Odkryj tajemnice Krainy Janosika
15:40-16:00 Olympus Premiera
16:00-16:20 Wojciech Cejrowski
16:20- 16:45 Sri Lanka
16:45 – 17:00 Słowacja – Pokaz Kultury Słowackiej
17:00-17:30 Olympus
17:30-18:00 Fotografia Podróżnicza – Olympus

Panele dyskusyjne Ministerstwa Sportu i Turystyki

Program:

Część I. Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – doświadczenia po pierwszym pełnym sezonie

Termin: 18.10.2019 r. godz. 14:00 – 15:30

 1. Prezentacja informacji związanych z funkcjonowaniem ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
 2. Dyskusja z zaproszonymi gośćmi:

– reklamacje (tryb usuwania niezgodności);

– główne właściwości usług turystycznych;

– realizacja umowy o udział w imprezie turystycznej;

– niewypłacalność organizatorów turystyki;

– powiązane usługi turystyczne.

Moderator dyskusji: Dominik Borek – Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki

Uczestnicy panelu dyskusyjnego:

– Marek Kamieński – Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych (OSAT)

– Sławomir Szulc – Prezes Zarządu Polskiego Związku Organizatorów Turystyki (PZOT)

– Hanna Zawistowska – dr hab. prof. SGH w Katedrze Turystyki Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH)

– Renata Mentlewicz – Dyrektor Biura Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

Część II. Tworzenie regionów turystycznych w Polsce: niezbędny krok do rozwoju czy utopia?

Termin: 18.10.2019 r. godz. 15:30 – 17:00

1. Czy regiony turystyczne są w Polsce potrzebne?

2. Czego brakuje, aby ten proces przebiegał sprawnie?

3. Jakie są warunki niezbędne do podejmowania współpracy na poziomie lokalnym?

4. Jak przekonać partnerów, że warto działać pod jednym, spójnym szyldem?

5. Czy projekt „Polskie Marki Turystyczne” ma szanse realnie wpłynąć na zarządzanie i promocję turystyki w Polsce?

Moderator dyskusji: Ewa Pawlak-Lewandowska – Dyrektor Departamentu Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki

Uczestnicy panelu dyskusyjnego:

– Wiesław Czerniec, Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów”, zarządca marki „Kraina Lessowych Wąwozów” (Polska Marka Turystyczna)

– Marcin Filip, Stowarzyszenie „Region Beskidy”, zarządca marki „Beskidy” (Polska Marka Turystyczna)

– Piotr Lutek, Synergia Sp. z o. o., ekspert marketingu turystycznego

– Agata Patoleta, Urząd Miasta Lublin, Referat ds. Promocji Turystycznej, zarządca marki „Lublin” (Polska Marka Turystyczna)

– Agnieszka Pyzowska, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o., zarządca marki „Szlak wokół Tatr” (Polska Marka Turystyczna – kandydat)

– Agnieszka Sikorska, Dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej, ekspert marketingu turystycznego

– Ewa Banaszczuk-Kisiel, Wydział Promocji i Turystyki Urząd Miasta Torunia, zarządca marki „Toruń” (Polska Marka Turystyczna)
Prelegenci:

Ewa Pawlak-Lewandowska – Dyrektor Departamentu Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Łódzkim. Jest także absolwentką studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Personelem w Nowoczesnej Gospodarce oraz Mechanizmów Funkcjonowania Unii Europejskiej (Uniwersytet Łódzki). Aktualnie studiuje na kierunku psychologia w Międzyregionalnej Akademii Zarządzania w Kijowie-Szkole Nauk Psychologicznych im. Karla Gustawa Junga w Łodzi. Rozpoczynała swoją karierę zawodową w branży ubezpieczeń i bankowości. Od 2005 roku zajmuje stanowiska menedżerskie. Od października 2017 roku zatrudniona w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Pasjonuje się rękodziełem i sztukami plastycznymi.

 

 

 

Dominik Borek – Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki

Doktor nauk prawnych, radca prawny. W swojej praktyce zawodowej brał aktywny udział we wdrożeniu do krajowego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa turystycznego. Doświadczeniem i refleksjami w obszarze regulacji prawnych oraz legislacji dzieli się na licznych konferencjach naukowych o charakterze ogólnopolskim jak i  międzynarodowym. Od 2013 roku pracownik Ministerstwa Sportu i Turystyki, z ramienia którego prowadził szkolenia dotyczące ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

 

 

Marek Kamieński – Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych (OSAT)

Od prawie 50 lat związany z turystyką. Karierę zawodową rozpoczynał jako Dyrektor Hoteli Orbis w Warszawie. Następnie jako Zastępcy Dyrektora Okręgu Warszawa podlegała mu prawie cała turystyka od Wisły na wschód Polski. Od 1994 roku prowadzi własną firmę – Biuro Podróży MAG–MAR. Był organizatorem teraz jest agentem turystycznym. Od 15 lat biegły sądowy ds. sportu i turystyki wpisany na listę dwóch Sądów Okręgowych: dla Warszawy-Pragi i w Nowym Sączu. Jeden z założycieli i v-ce Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Agentów Turystycznych (OSAT). Jako przedstawiciel OSAT brał czynny udział w pracach komisji sejmowej i Ministerstwa Sportu i Turystyki w implementacji dyrektywy europejskiej na potrzeby krajowe, tj. podczas legislacji ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Odznaczony złotą odznaką za zasługi dla turystyki.

 

Hanna Zawistowska – dr hab. prof. SGH w Katedrze Turystyki Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH)

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; doktor i doktor habilitowany nauk ekonomicznych; do 30.09.2018 r. zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Turystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; specjalista w zakresie prawa turystycznego, ochrony konsumentów usług turystycznych i polityki turystycznej państwa; w latach 1997 – 2011 pracowała w centralnych organach administracji rządowej ds. turystyki, z ramienia których uczestniczyła w pracach organizacji międzynarodowych (UE,OECD, UNWTO; WTO) oraz w pracach nad wdrożeniem do prawa krajowego regulacji UE dotyczących ochrony konsumentów usług turystycznych; kierownik Podyplomowych Studiów Turystyki i Hotelarstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, autorka kilkunastu publikacji poświęconych problematyce prawa w turystyce, ochrony konsumentów usług turystycznych, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce, polityce turystycznej; wykładowca przedmiotów obejmujących zagadnienia prawa w turystyce, ochrony konsumentów usług turystycznych; polityki turystycznej państw, organizacji imprez; kierownik projektu, realizowanego w latach 2014-2015 r., którego efektem jest opracowanie sektorowych ram kwalifikacji dla sektora turystyki; od listopada 2016 r. jest przewodniczącą Sektorowej Rady ds. Kompetencji dla sektora Turystyki.

 

Sławomir Szulc – Prezes Zarządu Polskiego Związku Organizatorów Turystyki (PZOT)

Dyrektor Generalny biura podróży Exim Tours. Od września 2019 r. Prezes Polskiego Związku Organizatorów Turystyki. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie pracy w branży turystycznej na stanowiskach managerskich m.in. w Tour Plus, GTI Travel Poland i Polskie Biuro Podróży S.A. Kierując spółką TRAVELOPPA.COM S.A. stworzył internetowy serwis do pakietowania dynamicznego wyjazdów „Traveloppa” pozyskując na ten cel środki unijne w wysokości 3 mln zł. Absolwent Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie oraz Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie.

 

 

 

 

 

Organizator merytoryczny i Patron panelu dyskusyjnego:

https://msit.gov.pl/

https://www.polskiemarkiturystyczne.gov.pl/

Organizator techniczny:

practical-events
Strona organizatora: https://practicalevents.pl/

Dzień branży MICE podczas World Travel Show

Oferta turystyczna – ofertą dla organizatorów wydarzeń?

Prezentacje poprzedzające dyskusję:

• Barbara Świderska, prezes zarządu Grupy DE: FestFajnie – czyli połączenie atrakcji turystycznych i kultury regionalnej w tworzeniu produktu skierowanego do branży MICE

• Ewa Wdowska, dyrektor marketingu Park of Poland: Jak Park of Poland, który buduje największy zadaszony park wodny w Europie – Suntago Wodny Świat, przygotowuje się do współpracy z branżą MICE

• Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Wpływ przemysłu spotkań na gospodarkę Mazowsza. Premierowo wyniki pierwszego w Polsce badania wpływu przemysłu spotkań na gospodarkę regionu.

Paneliści

Tomasz Mlącki, specjalista w branży MICE, felietonista MeetingPlanner.pl

Katarzyna Rokicka, sales director, Mazurkas Travel

Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Katarzyna Stiller-Romanowska, partner Hotel Professionals Management Group

Barbara Świderska, prezes zarządu Grupy DE

Dobre praktyki w organizacji wizyt studyjnych dla organizatorów wydarzeń

Prezentacje poprzedzające dyskusję:

Tomasz Koralewski, prezes zarządu, Łódzka Organizacja Turystyczna / Łódź Convention Bureau: Łódź kreuje wydarzenia – podróż studyjna z 2019 roku. Studium przypadku

Mateusz Górski, kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży, Lubelskie Centrum Konferencyjne: Lubelskie Centrum Konferencyjne – zasmakuj lubelskiej konferencji” – wizyta studyjna jako narzędzie budowania relacji biznesowych

Paneliści:

Marta Chmielewska, prezes zarządu Mea Group, prezes zarządu Stowarzyszenia Branży Eventowej

Tomasz Koralewski, prezes zarządu, Łódzka Organizacja Turystyczna / Łódź Convention Bureau

Beata Koziarska, managing partner, Dream Poland

Ivetta Roczek, kierownik Sekcji Obsługi Wydarzeń w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie

Katarzyna Urban, kierownik Lubelskiego Convention Bureau

 

Pracuj i zwiedzaj świat!

 • 13:30-14:30 – I grupa
 • 14:30 –15:30 – II grupa

Szukasz pomysłu na pracę? Niebanalną, dającą ogromne możliwości poznawania świata? Zostań pilotem wycieczek a Twoja praca będzie wielką podróżą… Czy to zajęcie dla Ciebie? Przekonaj się.

Spotkaj się z Pauliną i Dawidem z Kadr Turystyki i dowiedz się:

 • co zrobić, aby już wkrótce móc pilotować wycieczki w różne zakątki świata? To naprawdę możliwe!
 • w jakich miejscach na świecie możesz pracować? Grecja, Hiszpania, Włochy a nawet Kuba, Tajlandia lub Meksyk. Możliwości jest mnóstwo. Od czego zależy kierunek, który będziesz pilotować?
 • co może zdarzyć się podczas wyjazdu? Zanim podejmiesz decyzję o byciu pilotem wycieczek, posłuchaj z jakimi sytuacjach będziesz musiał sobie poradzić, bo to nie jest tak, że jeździsz, zwiedzasz świat i jeszcze Ci za to płacą.
 • kiedy, gdzie i jak aplikować do biur podróży, aby dostać pracę, która zmieni Twoje życie i sprawi, że świat będzie dla Ciebie otwarty jak nigdy dotąd.

Spotkanie dla nauczycieli przedmiotów turystycznych dot. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Kup bilet
 1. Warsztaty „Storytelling dla turystyki”

Informacje techniczne:

Czas trwania: 4 h

Termin: 18.10.2019 r. godz. 14:00 – 18:00

Cena: 330 PLN netto/os. lub 405,90 PLN brutto/os.

cena zawiera:

– materiały szkoleniowe,

– certyfikat po ukończeniu warsztatu.

Profil uczestnika:

Osoby mające w swoich obowiązkach zawodowych:

 • marketing i sprzedaż noclegów w obiektach turystycznych (hotele, pensjonaty, apartamenty itp.),
 • promocję atrakcji turystycznych (muzea, zamki, szlaki turystyczne, parki rozrywki, lokale gastronomiczne itp.),
 • pracę z turystą – przewodnicy turystyczni, animatorzy czasu wolnego,
 • pomoc turyście – punkty informacji turystycznej,
 • autorzy przewodników turystycznych i historycznych.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

Efektem szkolenia będzie umiejętność szybszego i głębszego nawiązywania szeroko rozumianych relacji w biznesie turystycznym stosując do tego poznane metody narracji oraz przejście od zwykłego opowiadania do opowiadania świadomego, w którym opowiadający wie: co, kiedy i jak użyć konstruując wypowiedź złożoną z opowieści.

Firmy, a także zwykłe osoby, które wykorzystują opowieści – prawdziwe i nasycone emocjami – nawiązują głębszy kontakt ze swoimi klientami i odbiorcami niż ich konkurencja. Mimo, że wszyscy opowiadamy, mało kto robi to dobrze i wie, jak to robić. Opowiadający przykuwają uwagę.

Program:

 • Na czym można oprzeć opowieść w turystyce?
 • Jak i gdzie opowiadać opowieści turystyczne?
 • Jak tworzyć produkt turystyczny z użyciem storytellingu, by odpowiadał marzeniom osób planujących wypoczynek?
 • Rodzaje i schematy opowieści.
 • Antagonista i Protagonista – sposoby tworzenia głównych rywalizujących ze sobą postaci i ich reprezentacja w opowieści turystycznej.
 • Archetypy i związany z tym sposób snucia opowieści.
 • Metafory, epifory i anafory w języku opowieści.
 • Władanie czasem w opowieściach.

Trener:

Adam Pioch

Praktyk, autor wielu opowieści, współautor książek.

Wykładowca akademicki na studiach MBA uczelni: Yale University & WSB Wrocław, WSB Poznań, Uczelnia Łazarskiego (Architekci Marki), ASBiRO na kierunkach: Storytelling, Storytelling w biznesie, Architekci Marki, Marketing internetowy, Wystąpienia publiczne w biznesie.

Ponad 6500 godzin szkoleń, konsultacji i mentoringów w świecie biznesu. Marketingiem internetowym zajmuje się od 1994 r. Publikował w latach 1997-2000 kursy budowy stron www w gazetach komputerowych. Trener od 2006 r.

Certyfikaty: ACS – Zaawansowanego mówcy i ALS – zaawansowanego lidera – międzynarodowej organizacji Toastmasters International. Aktualnie Area Director w w/w organizacji.

Współautor kompendium wiedzy o marketingu internetowym pt. „Biblia e-biznesu 2” (rozdziały o storytellingu w biznesie i audycie stron www) – wydawnictwo Helion.

Autor opowieści w podręczniku do storytellingu pt. „Narratologia” – wydawnictwo PWN.

Organizator techniczny warsztatów:

practical-events

Strona organizatora: https://practicalevents.pl/

Inne terminy szkolenia: https://practicalevents.pl/s/szkolenia/prawo-turystyczne/

Godz.12:00 i godz. 15:00

Temat – Nowa wersja systemu rezerwacyjnego MerlinX – warsztaty

Zapraszamy na zajęcia praktyczne z obsługi systemu rezerwacyjnego MerlinX – Nowe funkcjonalności!!!

Prosimy zabrać ze sobą tablety.

Polska Izba Turystyki

Godzina 11:00 – 12:00

• Podnoszenie kwalifikacji pracowników sektora turystyki – prezentacja programu szkoleniowego PARP dla MŚP z refundacją do 80%.

Godzina 13:00 – 16:00

•  Приглашаем в Польшу / Zapraszamy do Polski

 1. Prezentację POT-u – atrakcyjność Polski dla rynków ukraińskiego i białoruskiego
 2. Prezentację PIT – produkty oferowane przez polską branże turystyczną.
 3. Workshop z polską branżą.

„Sektorowa Rada Kompetencji Turystyki zadani w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji- wsparcie przedsiębiorstw w szkoleniu kadr dla turystyki”
Godzina 13.00 – 15.00

Warsztaty pod tytułem „Cuda z Herbaty” promujące nową kwalifikację Kiper Herbaty.

10:30-11:00 Fotografia Podróżnicza – Olympus
11:00-11:30 Sri Lanka
11:30-12:00 Wyprawa śladami Aleksandra Czekanowskiego OLENIOK 2019
12:00-12:30 Wojciech Cejrowski
12:30-13:00 Joanna Pajkowska
13:00-13:30 Gala wręczenia nagród dla najlepszych podróżników “ Festiwal Podróżników TRAVELMANIA”
13:30-13:40 Tyberiusz Pawłowski – region Koszyce – Zamki
13:40–13:50 Jan Bosnovic – prezentacja Tatry Wysokie
13:50-14:00 Adam Gąsior – prezentacja – Bratysława
14:00-14:30 Travel Care – lek.Durajski Łukasz – Bezpieczna i zdrowa podróż do Indii 
14:30-15:00 Wojciech Cejrowski
15:00-15:30 Travel Care – Krzysztof Kobus – Egzotyczne Podróże rodzinne –  ciekawe patenty na zdrowie w podróży.
15:30-16:00 Travel Care – prof.Krzysztof Korzeniewski Gdzie szukać informacji o zdrowiu przed podróżą
16:00-16:30 Wojciech Cejrowski
16:30-16:45 Elbrus Climbing
16:45-17:15 Słodkie Smaki Świata
17:15–18:00 Krzysztof Kobus – Self Drive Africa

Konferencja branżowa Indie destynacją przyszłości – turystyczna współpraca biznesowa

Organizator merytoryczny: Wiadomości Turystyczne.
Cel: przybliżenie oferty i możliwości współpracy biznesowej z partnerami indyjskimi.
Uczestnicy konferencji: touroperatorzy oraz agenci sprzedający wyjazdy do Indii z perspektywą lepszego poznania i rozszerzenia tej aktywności biznesowej.

Światowa Rada Podróży i Turystyki szacuje, że Indie do 2028 roku zdobędą pozycję trzeciej, co do wielkości gospodarki turystycznej na świecie zaraz po Chinach i Stanach Zjednoczonych.
W 2017 roku polskich turystów w Indiach było aż 25 700 tys. Nie stawiają oni jednak tylko na oblegane New Delhi, które znalazło się na 28 miejscu w rankingu 100 najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc na świecie, opublikowanym przez Euromonitor International w 2017 r. Dla przykładu region Kerala na południowym-wschodzie kraju, który hinduskie biura podróży starają się promować ze względu m.in. na jego powiększającą się bazę hotelową i możliwość uprawiania aktywnej turystyki, odwiedziło w 2017 roku aż 5128 Polaków a rok później było ich już 5425.

W raporcie World Economic Forum dotyczącym konkurencyjności podróży i turystyki w 2019 roku Indie zajęły 34. miejsce na 140 krajów. Awansowały o 6 miejsc w porównaniu z raportem z 2017 roku, co było największą poprawą wśród 25 proc. najlepszych krajów w rankingu. Organizacja szacuje także, że do 2028 roku sektor turystyczny powiększy się w Indiach o 10 milionów nowych miejsc pracy. Do tej pory zatrudnia on ponad 42 mln pracowników, co stanowi 8.1% zatrudnienia w kraju. Jeżeli Indie dodatkowo wzmocnią także swoją infrastrukturę (budowa dróg, otwarcie zamkniętych lotnisk), mogą jeszcze bardziej przyczynić się do wzrostu swojego znaczenia na turystycznym rynku.

Kadry Turystyki

strefa konsultacji dla biur podróży w temacie dofinansowania szkoleń dla ich branży.

Godz. 14:30 – 15:30
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Izb i Organizacji Turystycznych.

Spotkanie przedstawicieli izb, stowarzyszeń oraz innych organizacji branży turystycznej w celu wypracowania wspólnych działań dla rozwoju branży turystycznej w zakresie szeroko rozumianej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej.

Godz. 15:30
Sprzedaż pamiątek – jak zarobić więcej
Prezentacja dla operatorów atrakcji turystycznych

Prezentacja będzie dotyczyć zagadnień zawiązanych z efektywnością sprzedaży pamiątek w atrakcjach turystycznych między innymi:
ogrodach zoologicznych, parkach rozrywki, zamkach, muzeach, stokach narciarskich itp.
Prowadzenie: Adam Wicher – trener i doradca z wieloletnim doświadczeniem w branży handlowej oraz branży turystycznej.

Z TRADYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ – DESIGN THINKING o turystyce wiejskiej i agroturystyce, czyli warsztaty twórczych rozwiązywań, których celem będzie identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana wiedzy i dobrych praktyk z zakresu turystyki wiejskiej i agroturystyki, umożliwiających wypracowanie podstaw do utworzenia systemowego podejścia dla turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce.

10:30-10:45 Argentyna pokaz tańca
10:45-11:00 Kuba – pokaz tańców Kubańskich
11:00 – 11:15 Krzysztof Kobus – Self Drive Africa
11:15-11:30 Make Break
11:30-12:00 Karolina Sulej
12:00-12:30 Fotografia Podróżnicza – Olympus
12:30-12:50 Opowieści kierowcy wyprawowego Jelcza w Himalaje
12:50-13:00 Sri Lanka
13:00-13:15 Argentyna – Pokaz Tanga
13:15 – 13:30 Piotr Gnyp
13:30-14:00 Słodkie Smaki Świata
14:00-14:30 dr Damian Okruciński – Jak bezpiecznie podróżować ekstremalnie – punkt widzenia lekarza.
14:30 -14:45 Filipiny – prezntacja
14:45 – 15:30 Olympus
15:30-16:00 Olympus

Informacje techniczne:
Czas trwania: 3 h
Termin: 20.10.2019 r. godz. 10:00 – 13:00
Rodzaj wydarzenia: otwarte

Program:

10.00 – 10.15   Otwarcie konferencji

10.15  – 11.00   „Problem wykorzystywania seksualnego dzieci w turystyce” Maria Keller-Hamela, wiceprezeska Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

11.00 – 11.30   „Kodeks Postępowania chroniący dzieci i młodzież przed wykorzystywaniem – jak to działa w Grupie Hotelowej Orbis i Accor” – Katarzyna Nowak, Communication & CSR Manager Orbis & Accor Eastern Europe

11.30 – 11.45   przerwa kawowa

11.45 – 13.00 Panel dyskusyjny „Rola branży turystycznej w przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci – szanse i wyzwania”

moderator dyskusji:  Ewelina Nalewajek
• Maria Keller-Hamela, wiceprezeska Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
• Beata Faracik, Prezeska zarządu Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Koalicja CSR Watch Polska
• Hanna Maria Jakonowska, Główny specjalista usług hotelarskich w Departamencie Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki
• Podinspektor Jarosław Kończyk, Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji
• Mł. Inspektor Wanda Mende, Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji
• Katarzyna Nowak, Communication & CSR Manager Orbis & Accor Eastern Europe

Prelegenci:

 

 

Maria Keller-Hamela – wiceprezeska Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholożka, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę od 1996 r., jest wiceprezeską. Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest wykładowczynią na podyplomowych studiach z psychologii sądowej na Uniwersytecie Warszawskim i członkinią kolegium redakcyjnego kwartalnika Dziecko Krzywdzone Teoria, Badania, Praktyka wydawanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

 

 

 

Katarzyna Nowak – Communication & CSR Manager Orbis & Accor Eastern Europe

Zarządza komunikacją korporacyjną spółki, nadzoruje prace biura prasowego i politykę zrównoważonego rozwoju w największej grupie hotelowej w Europie Wschodniej – w Grupie Hotelowej Orbis, notowanej na GPW.
Ukończyła Szkołę Główną Handlową oraz otrzymała Master en Management Européen HEC w Paryżu. W ramach grupy Accor, wspiera firmową sieć pracowniczą RiiSE w Europie Wschodniej, której celem jest zwiększenie kompetencji przywódczych, zbudowanie większego komfortu pracy oraz wzajemna inspiracja pomiędzy pracownikami. Jest wielbicielką tworzenia atmosfery pracy gdzie każdy jest sobą i gdzie każdy tworzy wartość firmy.

 

 

Grupa Hotelowa Orbis to ponad 135 hoteli w Polsce i Europie Wschodniej. Orbis jest wyłącznym licencjodawcą marek grupy Accor w 16 krajach w tym w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Hotele działają pod markami Sofitel, MGallery by Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, adagio, ibis, ibis Styles i ibis budget.
Strategicznym inwestorem Orbisu jest Accor.

 

 

 

Beata Faracik – Prezeska zarządu Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Koalicja CSR Watch Polska

Współzałożycielka i Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu. Prawnik, ekspertka ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), szczególnie w obszarze praw człowieka i biznesu; łącząca doświadczenie z pracy w administracji publicznej na stanowiskach eksperckich z zakresu praw człowieka (Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych), z sektorem prywatnym i w organizacjach pozarządowych (NGOs) w Polsce i Wielkiej Brytanii. Działa na rzecz popularyzacji wiedzy w tym obszarze, posiada doświadczenie w nauczaniu oraz prowadzeniu szkoleń dla różnych grup odbiorców. Autorka publikacji z zakresu praw człowieka, CSR oraz praw człowieka w biznesie w języku polskim i angielskim. Szczególnie interesuje ją problematyka systemowego podejścia administracji publicznej do implementacji Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka oraz wdrażanie w/w Wytycznych przez przedsiębiorstwa. Jej ekspertyzę w tym zakresie docenił m.in. Parlament Europejski (PE) zlecając opracowanie analiz i zapraszając kilkakrotnie do wystąpień eksperckich na posiedzeniach Podkomisji ds. Praw Człowieka (DROI) PE; a także Komisja Europejska dla której konsultowała Wytyczne w zakresie praw człowieka i biznesu dla sektora Agencji Rekrutacyjnych i Pośrednictwa Pracy. Od 2018 Koordynatorka Grupy Roboczej ds. Osób Świadczących Pracę w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i CSR przy Ministrze Innowacji i Rozwoju.

 

Ewelina Nalewajek

Absolwentka Wyższej Szkoły Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki w Warszawie na kierunku Hotelarstwo i gastronomia. Doświadczenie zdobywała w trzy- i czterogwiazdkowych hotelach oraz ośrodkach szkoleniowych i konferencyjnych na terenie Polski.

Po 16 latach pracy w hotelarstwie swoje umiejętności w zakresie zarządzania zespołem handlowców, kreowania i prowadzenia wielokierunkowych działań sprzedażowych wykorzystuje obecnie w Agencji Eventowej PSI Conference&Events jako Dyrektor ds. Sprzedaży.

Sercem związana z branżą hotelarską – współpracuje z obiektami hotelowymi w charakterze organizatora i koordynatora wyjazdów integracyjnych, eventów i różnego rodzaju imprez dla pozyskanych przez siebie klientów w segmencie MICE.

 

 

 

Organizator merytoryczny:

Strona organizatora: https://fdds.pl/

Patron honorowy:

https://msit.gov.pl/

Partnerzy:

Strona partnera: http://pihrb.org/

Organizator techniczny:

practical-events

Strona organizatora: https://practicalevents.pl/

Informacje techniczne:
Czas trwania: 3 h
Termin: 20.10.2019 r. godz. 14:00 – 17:00
Rodzaj wydarzenia: otwarte

Profil uczestnika:
Szkolenie dedykowane pracownikom obiektów hotelowych na różnych stanowiskach zawodowych – hotele, hostele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe itp.

Główne cele warsztatu:

• Pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat problemu wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży w turystyce,
• Uwrażliwienie na problem i nabycie umiejętności oceny i reagowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka,
• Zyskanie świadomości odnośnie swojej roli, jako pracownika branży turystycznej, w ochronie dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem seksualnym.

Program:
• Problem wykorzystywania seksualnego dzieci w turystyce
• Obraz sprawców i ofiar – charakterystyka
• Metody działania sprawców
• Co powinno nas zaniepokoić w zachowaniu sprawcy i ofiary?
• Jak reagować w sytuacji podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci?
• Co może zrobić branża turystyczna w ochronie dzieci?

Trenerzy:

Maria Keller-Hamela – wiceprezeska Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Psycholożka, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę od 1996 r., jest wiceprezeską. Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest wykładowczynią na podyplomowych studiach z psychologii sądowej na Uniwersytecie Warszawskim i członkinią kolegium redakcyjnego kwartalnika Dziecko Krzywdzone Teoria, Badania, Praktyka wydawanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

 

 

 

 

 

Aneta Grabowska – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego  oraz  Studium Pedagogicznego SGGW w Warszawie. Stypendystka CAH Dronten University of Applied Sciences (Holandia) oraz Summer Management School w Salisbury (Wielka Brytania). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz studia socjologiczne trzeciego stopnia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2008 roku zaangażowana w pracę i wolontariat w obszarze przeciwdziałania handlowi ludźmi oraz wszelkim formom współczesnego niewolnictwa. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zajmuje się wdrażaniem Kodeksu Postępowania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w podróży i turystyce.

 

 

Organizator merytoryczny:

Strona organizatora: https://fdds.pl/

Organizator techniczny:

practical-events

Strona organizatora: https://practicalevents.pl/

Kup bilet

Informacje techniczne:
Czas trwania: 4 h
Termin: 20.10.2019 r. godz. 13:00 – 17:00
Cena: 380 PLN netto/os. lub 467,40 PLN brutto/os.
cena zawiera:
– materiały szkoleniowe,
– certyfikat po ukończeniu warsztatu.

Profil uczestnika:
Oferta szkolenia jest skierowana w szczególności do:
• właścicieli i pracowników biur podróży oferujących imprezy turystyczne,
• agentów ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenia podróżne,
• radców prawnych, adwokatów, aplikantów radcowskich i adwokackich praktykujących bądź interesujących się prawem turystycznym.

Program:

1. Praktyczne omówienie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – ze szczególnym naciskiem na prezentację zmian, które weszły w życie 1 lipca 2018 r.:
– zakres regulacji ustawowej,
– wyłączenia,
– podstawowe pojęcia i terminy, w szczególności pojęcie przedsiębiorcy turystycznego, imprezy oraz usługi turystycznej.
2. Umowa o udział w imprezie turystycznej lub o usługę pokrewną:
– prawa i obowiązki stron umowy,
– treść umowy,
– prawo do przeniesienia uprawnień wynikających z umowy na innego podróżnego,
– kwestie zmiany ceny lub innych warunków umowy,
– dopuszczalność odstąpienia od umowy i prawo do rozwiązania umowy.
3. Realizacja umowy o udział w imprezie turystycznej lub o usługę pokrewną oraz odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
4. Zabezpieczenia finansowe organizatorów turystyki i podmiotów trzecich.
5. Wymogi formalne stawiane podmiotom świadczącym usługi w zakresie turystyki.
6. Omówienie polskiego i europejskiego orzecznictwa oraz case studies.

TRENER: Edyta Michalak, mgr prawa i administracji, radca prawny

Specjalizuje się w prawie turystycznym, lotniczym i przewozowym, a także gospodarczym, administracyjnym, ochrony konkurencji i konsumentów.

Zajmuje się kompleksową obsługą prawną biur podróży, przewoźników lotniczych i kolejowych. Tworzy lub ocenia projekty ogólnych warunków podróży oraz umów funkcjonujących w praktyce działania biur podróży, a także doradza w zakresie odpowiedzialności organizatorów i innych uczestników sektora turystycznego. Doradza również w zakresie prawnych aspektów bezpieczeństwa lotniczego, odpowiedzialności operatora statku powietrznego i wypadków lotniczych. Specjalizuje się w sprawach związanych z leasingiem i finansowaniem samolotów, umowach czarterowych i handlingowych. Jest ekspertem w zakresie umów: obsługi technicznej statków powietrznych, dostawy części lotniczych, umów przewozu i umów o współpracy miedzy przewoźnikami. Występuje w sprawach sądowych jako pełnomocnik przedsiębiorców lotniczych i turystycznych. Współpracuje z International Airlines Technical Pool (IATP) – międzynarodową organizacją lotniczą tworzącą platformę do współpracy technicznej między liniami lotniczymi.
Jest autorką publikacji z zakresu odpowiedzialności przewoźnika lotniczego. Przez wiele lat była wykładowcą prawa lotniczego na Wydziale Lotnictwa i Obrony Powietrznej Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. Prowadziła także szkolenia z prawa turystycznego dla pracowników sektora turystycznego. Jest wykładowcą prawa turystycznego w Społecznej Akademii Nauk.
Z branżą lotniczą i turystyczną jest związana od wielu lat. Pracowała w PLL LOT S.A. na stanowisku radcy prawnego i dyrektora Biura Prawnego, a wcześniej specjalisty w Pionie Techniki Lotniczej PLL LOT S.A. Dzięki temu posiada rozległą wiedzę praktyczną w zakresie zapewnienia ciągłości i stabilności funkcjonowania przewoźnika lotniczego. W pracy dla PLL LOT S.A., innych przewoźników lotniczych, biur podróży i przewoźników kolejowych zdobyła specjalistyczną wiedzę na temat polskich, europejskich i międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących przewozów lotniczych i usług turystycznych. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad zmianami prawa turystycznego.
Od 2004 r. jest radcą prawnym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizator techniczny warsztatów:

practical-events

Strona organizatora: https://practicalevents.pl/

Inne terminy szkolenia: https://practicalevents.pl/s/szkolenia/prawo-turystyczne/

Harmonogram konferencji dostępny będzie wkrótce