Wspólne Dziedzictwo / Společné dědictví PL – CZ

logo-exhibitor

Opis
Historia polsko-czeskiego sąsiedztwa kształtowała się przez wieki i zostawiła nam wiele materialnych i niematerialnych pamiątek, które dziś możemy podziwiać wzdłuż całej granicy. Dzięki współpracy mieszkańców
tych ziem ich poznawanie jest coraz prostsze, a cenne zabytki stają się bliższe każdemu z nas. Wspólne Dziedzictwo przedstawiamy tu w formie różnych tematów, z których każdy odwiedzający nasz region wybierze to, co najbliższe jego sercu. Niezależnie, czy poszukujemy walorów przyrodniczych, czy kulturowych, w naszych folderach, na stronie internetowej www.tourism-pl-cz.eu oraz w programach na kanale You Tube odnajdziemy inspirację do magicznej podróży.

Wersja Angielska
The history of Polish-Czech neighbourhood has been taking shape for centuries and resulted with numerous substantive and intangible relics, which we can admire along the whole borderline at present. As a consequence of the local inhabitants’ cooperation, getting acquainted with the land is getting easier, and its valuable historic objects become closer to each of us. The common heritage is presented here in a form of various themes, which are offered to visitors of our region to choose from what is the closest to their hearts. No matter if we are looking for natural or cultural assets, we can find inspiration for a magical travel in our brochures, on the internet website www.tourism-pl-cz.eu, or on programmes at the You Tube channel.