Uzdrowiska Polskie

logo-exhibitor

Opis
Uzdrowiska Polskie umożliwiają leczenie i rehabilitację na poziomie europejskim, w oparciu o swoje wyspecjalizowane jednostki uzdrowiskowe. Do Grupy Uzdrowiska Polskie należą: Uzdrowisko Konstancin, Uzdrowisko Nałęczów, Uzdrowisko Kamień Pomorski oraz Uzdrowisko Iwonicz. Podstawą naszych działań jest budowanie znaczenia medycyny uzdrowiskowej, wychodzącej naprzeciw zmieniającym się trendom i zwyczajom. Naszą dewizą jest nowoczesne lecznictwo uzdrowiskowe, czyli propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, eko-medycyna i profilaktyka prozdrowotna.