Szlak wokół Tatr

logo-exhibitor

Opis
Jeśli ktoś zastanawia się, jak połączyć aktywny wypoczynek z odkrywaniem nieznanych miejsc i unikatowych zabytków, podziwianiem wspaniałych krajobrazów, to zapraszamy na Szlak wokół Tatr, który podczas World Travel Show 2019 prezentowany jest przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY.
Już dziś dzięki realizacji ponad 160 km ścieżek rowerowych z infrastrukturą dla rowerzystów mieszkańcy i turyści mogą zwiedzać polsko-słowackie pogranicze na rowerach, poznawać niezwykłe miejsca oraz unikatowe walory kulturowe tego obszaru.
W realizację projektu zaangażowanych jest kilkanaście samorządów z Polski i Słowacji, Euroregion „Tatry” i EUWT TATRY.

Zakręć w Tatry!

Udział EUWT TATRY w World Travel Show 2019 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.