POLSKA IZBA TURYSTYKI MŁODZIEŻOWEJ

logo-exhibitor

Opis
Polska Izba Turystyki Młodzieżowej jest izbą gospodarczą – organizacją samorządu gospodarczego – reprezentują interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów ( touroperatorzy, agenci turystyczni, baza turystyczna i inne podmioty rynku turystycznego ) ZAPRASZAMY do współpracy i członkostwa w Izbie. Szczegółowe informacje: www.pitm.pl