Pietrowicz Śladami Uczestników

logo-exhibitor

Opis
Celem Fundacji Pietrowicz Śladami Uczestników jest propagowanie i przypominanie historii wypraw w góry wysokie oraz zrzeszanie i pojednywanie środowisk górskich. Poprzez nasze działania chcemy także wspierać pomocą rzeczową i finansową dzieci ze szczególnym uwzględnieniem społeczności w Nepalu.