OOO „ZET”

logo-exhibitor

Opis
Firma została założona w 1991 roku. Zajmujemy się świadczeniem usług turystycznych. W większości ruch bezwizowy, a także pomoc w otwieraniu wiz dla Republiki Białoruś. Zapewniamy catering, zakwaterowanie, zwiedzanie i programy rozrywkowe dla grup zorganizowanych i turystów indywidualnych.

 

Фирма основана в 1991 году. Занимаемся оказанием туристических услуг. Преимущественно безвизовый въезд, а также помощь в открытии виз в Республику Беларусь. Предоставляем услуги питания, проживания, экскурсионного обслуживания и развлекательных программ для организованных групп и индивидуальных туристов.

The company was founded in 1991. We are engaged in the provision of travel services. Mostly visa-free entry as well as assistance in opening visas to the Republic of Belarus. to the Republic of Belarus. We provide catering, accommodation, sightseeing and entertainment programs
for groups and individual tourists.