MVK Group LTD

logo-exhibitor

Opis
Firma MVK MASH – jest przedsiębiorstwem produkującym inteligentne szafki dla miast turystycznych, plaż, sklepów, dworców i lotnisk. Firma produkuje również urzędy pocztowe (postamaty) i oprogramowanie do zarządzania nimi. Realizujemy pełny zamknięty cykl produkcyjny od opracowania do uruchomienia urządzenia.

Dzięki międzynarodowym kontaktom MVK MASH z pewnością buduje silną pozycję na rynku międzynarodowym. I tak MVK MASH pozostaje punktem odniesienia dla rozwiązań inteligentnych szafek, takich jak nowa koncepcja biznesowa.

Proponujemy pomysł na biznes i jesteśmy gotowi pomóc w jego realizacji!