Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej

logo-exhibitor

Opis
ODPOCZYWAJ NA WSI…
Oferta wypoczynku na wsi obejmuje nie tylko noclegi czy możliwość uczestniczenia w codziennym życiu rolnika, ale również daje możliwość realizacji pasji tj. np. jeździectwo, wędkarstwo, grzybobranie, wypoczynek aktywny itp. Dużą popularnością cieszy się turystyka kulinarna. Poprzez smaki, zapachy i całą gamę wrażeń turyści poznają lokalną kuchnię. Promowana jest ekologiczna żywność oraz produkty regionalne i tradycyjne. Coraz więcej obiektów, posiada ofertę w pakiecie (nocleg+wyżywienie+atrakcje), przykładając szczególną wagę do jakości świadczonych usług. W ramach sieci zagród edukacyjnych prezentowana jest bogata oferta edukacyjna, natomiast gospodarstwa opiekuńcze oferują opiekę dla dzieci i ludzi z problemami czy osób starszych (tzw. turystyka społeczna).

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi serdecznie zaprasza do odwiedzenia stoiska „Odpoczywaj na wsi”, gdzie można zapoznać się z ofertą gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych i Hitów Turystyki Wiejskiej. Odwiedzający stoisko będą mogli aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju konkursach, zabawach oraz warsztatach edukacyjnych i rękodzielniczych.

Wersja Angielska
REST IN THE VILLAGE …
The offer of leisure in the countryside includes not only accommodation or the opportunity to participate in the everyday life of a farmer, but also gives the opportunity to pursue passions, e.g. horse riding, fishing, mushroom picking, active leisure, etc. Culinary tourism is very popular. Tourists get to know the local cuisine through flavors, aromas and a whole range of sensations. Organic food as well as regional and traditional products are promoted. More and more facilities have an offer in the package (accommodation + food + attractions), paying special attention to the quality of services rendered. As part of the network of educational farms, a wide educational offer is presented, while caring farms offer care for children and people with problems or the elderly (so-called social tourism).

The Ministry of Agriculture and Rural Development cordially invites you to visit the stand „Rest in the countryside”, where you can see the offer of agritourism farms, educational farms and Rural Tourism Hits. Visitors to the stand will be able to actively participate in various types of competitions, games and educational and handicraft workshops.