MIĘDZYNARODOWA DROGA WODNA E70 (MDW E70)

logo-exhibitor

Opis
MDW E70 to malowniczy i zróżnicowany szlak wodny łączący Europę Zachodnią (od Antwerpii i Rotterdamu, przez ber¬liński węzeł śródlądowych dróg wodnych i północną Polskę) z rejonem Kaliningradu i dalej systemem drogi wodnej Niemna (Pregołą i Dejmą do Kłajpedy). Polski odcinek szlaku wodnego łączącego Odrę z Zalewem Wiślanym jest niezwykle bogaty przyrodniczo, obfituje w zabytkowe budowle i historyczne miasta. Stale rozwijająca się infrastruktura wodniacka wpływa na rozwój turystyki wodnej oraz na poprawę warunków dla żeglugi śródlądowej.