Kategoria firmy
11838344_pobrane.jpg

Opatów jedno z najstarszych miast Polski – prawa miejskie nadane w 1282 r. z najcenniejszym zabytkiem architektury romańskiej Kolegiatą p.w. św. Marcina, klasztorem i kościołem oo. Bernardynów, pozostałością XVI w. murów obronnych z zachowaną Bramą Warszawską oraz unikatową Podziemną Trasą Turystyczną powstałą na bazie XV-XVI w. piwnic kupieckich.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Opatowa.

Pokazuje / showing 1 wynik / result